zs1.lublin.pl
WYSZUKAJ:
About us Die Schule О школе
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
data: 02/09/2018
data: 31/08/2018
data: 28/08/2018
data: 19/06/2018
Szczęśliwy numerek na dziś:
Złe zapytanie : Incorrect integer value: '' for column 'id' at row 1


Kartka z kalendarza


11 grudniaDziś są imieniny: Damazego, Waldemara, Daniela wszystkiego najlepszego!

Prokekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"
ECDL
PRAKTYKI W LONDYNIE
PROGRAM SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
„WF z klasą”
Sport Szkolny Lublin
SPORT SZKOLNY

 

Facebook
Na skróty
skrt1 skrt1 skrt1 skrt1
Certyfikaty
Szkoła przedsiębiorczościPN-EN ISO 9001:2001Lider innowacjiŚpiewająca PolskaJesienny Konkurs Poezji Śpiewanej Stowarzyszenie Przyjaciół GrabskiegoJubileusz 60-leciaTEH - „Złota Szkoła 2015”.Dąb Pamięci
Innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne w Zespole Szkól nr 1 im. Władysława Grabskiego

  1. „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej”
    (2008 – 2010)

Przedmiot specjalizacyjny dla technika ekonomisty „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej” realizowany według autorskiegoprogram został wdrożony jako innowacja pedagogiczna.Realizowany był w klasach kształcących się w TEH zawodzie technik ekonomista (wg starej podstawy programowej) do 2015 r. Program był odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i oczekiwania uczniów wynikające z ich życiowych planów. Uczestnictwo w tych zajęciach wyposażało uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia i prowadzenia własnej firmy w Polsce i krajach UE. Wielu uczniów założyło działalnośćgospodarczą w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, z którymi szkoła współpracowała.

 

  1. „Sztuka filmowa i zastosowanie cyfrowych technik wizualnych” (2009-2010)

Programpo zaopiniowaniu przez Wydział Artystyczny UMCS izatwierdzeniu przez LKO został wdrożony jako innowacja pedagogiczna.

Cele programu to: rozwój pasji artystycznych, twórcza samorealizacja i przygotowanie uzdolnionej artystycznie młodzieży do studiów humanistycznych, dziennikarskich i teatralno-filmowych. Uczniowie zdobywaliwiedzę i umiejętności, które mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej lubzakładającwłasną działalność gospodarczą na bazie swoich zainteresowań artystycznych. Uczniowie nabywalipraktyczneumiejętnościwykonywania zdjęć,nagrywania wywiadów, wykonywania materiału filmowego kamerami klasy DV i HDV, montażu filmowego, miksowania obrazu i dźwięku, wykonywania fotomontaży i obróbek zdjęć cyfrowych.

              

  1. „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe minirzedsiębiorstwo”  (2011 – 2013)

Innowacja miała charakter programowy, metodyczny i organizacyjny. Polegała na założeniu i prowadzeniu przez uczniów na terenie szkoły własnego przedsiębiorstwa na wzór spółki jawnej. Zadaniauczniów polegały na: zgromadzeniu kapitału, sporządzeniu biznesplanu, wykonaniu badań marketingowych, wyborze produktu, zorganizowaniu produkcji i sprzedaży. W efekcie uczniowie prowadzili własne miniprzedsiębiorstwo, potrafili współdziałać w zespole i czuli się odpowiedzialni za efekty swoich decyzji. Wzrastał poziom ich wiedzy ekonomicznej i umiejętność zachowań rynkowych. W pierwszym roku realizacji innowacji na terenie szkoły prowadziło swoją działalnośćmłodzieżowe miniprzedsiębiorstwo „Juglin”. Wspólnicy (uczniowie pierwszych klas Liceum Ogólnokształcącego) produkowali wyroby z gliny (galanterie, biżuterie). Kolejny rok szkolny to kolejna firma, tym razem utworzona przez innych uczniów, ale także uczęszczających do liceum ogólnokształcącego. Ich miniprzedsiębiorstwo ręcznie oraz w programie graficznym „Corel” zajmowało się produkcją upominków, materiałów promocyjnych oraz artykułów okolicznościowych. Firma nosiła nazwę „Weekart”

 

  1. Wirtualna Fizyka- Wiedza Prawdziwa (2012 – 2014)

Innowacja programowa i metodyczna realizowana na lekcjach fizyki z wykorzystaniem  118 edukacyjnych gier wideo i flash (interaktywnych).   Celem innowacji jest zwiększenie zainteresowania uczniów fizyką do poziomu umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach technicznych i przyrodniczych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

 

  1. Kreatywnie w przedsiębiorczość (2015/2016)

Innowacja o charakterze programowym, metodycznymi organizacyjnym realizowana na podstawie innowacyjnego programu nauczaniapodstaw przedsiębiorczości. Program przewiduje realizację zajęć z wykorzystaniem gry edukacyjnej, symulującej proces tworzenia i funkcjonowania wirtualnych firm i instytutów badawczych działających na zasadach komercyjnych. Gra symulacyjna Platformie edukacyjnej pomaga zdobyć doświadczenie w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa i funkcjonowania na rynku gospodarczym. Podczas gry uczniowie nabywająumiejętności korzystania z usług banków, inwestowani a posiadanego kapitału, wypełniania dokumentów urzędowych, dokonywania płatnościi uczestniczenia w przetargach. Gra wdraża do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym, funkcjonowania na rynku pracy w roli pracownika i pracodawcy.