zs1.lublin.pl
WYSZUKAJ:
About us Die Schule О школе
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
data: 02/09/2018
data: 31/08/2018
data: 28/08/2018
data: 19/06/2018
Szczęśliwy numerek na dziś:
Złe zapytanie : Incorrect integer value: '' for column 'id' at row 1


Kartka z kalendarza


11 grudniaDziś są imieniny: Damazego, Waldemara, Daniela wszystkiego najlepszego!

Prokekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"
ECDL
PRAKTYKI W LONDYNIE
PROGRAM SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
„WF z klasą”
Sport Szkolny Lublin
SPORT SZKOLNY

 

Facebook
Na skróty
skrt1 skrt1 skrt1 skrt1
Certyfikaty
Szkoła przedsiębiorczościPN-EN ISO 9001:2001Lider innowacjiŚpiewająca PolskaJesienny Konkurs Poezji Śpiewanej Stowarzyszenie Przyjaciół GrabskiegoJubileusz 60-leciaTEH - „Złota Szkoła 2015”.Dąb Pamięci
Misja szkoły

 


MISJA  SZKOŁY


 

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie jest nowoczesną szkołą otwartą na wyzwania przyszłości i aspiracje młodzieży. Szkołą, która wykorzystuje szanse tkwiące w otoczeniu a swój ciągły rozwój opiera na potencjale wewnętrznym i bogatej tradycji.

Jesteśmy szkołą, która swoich uczniów przygotowuje do swobodnego wyboru własnej drogi życiowej, ustawicznego kształcenia i aktywności na rynku pracy. Kształtujemy dojrzałą osobowość młodych ludzi, którzy są gotowi do samodzielnego, godnego i mądrego życia.

Rozwijamy odpowiedzialne postawy i przedsiębiorczość uczniów. Zwracamy szczególną uwagę na pomoc w rozwijaniu pasji, talentów i twórczych możliwości naszych podopiecznych. Uczymy funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim w duchu tolerancji, akceptacji i poszanowania podmiotowości każdego człowieka oraz zasad współżycia społecznego.

 

 


WIZJA  SZKOŁY


 

Chcemy aby Zespół nr 1 im. Władysława Grabskiego był szkołą o coraz silniejszej pozycji na edukacyjnym rynku Lublina i województwa lubelskiego, aby wyróżniała nas innowacyjność i wysoka jakość kształcenia, profesjonalna kadra pedagogiczna i doskonały klimat pracy
i nauki w szkole.

 

Cechy absolwenta szkoły:

 • Posiada wysoki poziom wiedzy i umiejętności pozwalający na kontynuowanie nauki i wejście na rynek pracy. Jest innowacyjny, dąży do ciągłego rozwoju intelektualnego, swobodnie posługuje się dwoma językami oraz najnowszymi technologiami informacyjnymi i komputerowymi, posiada umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji oraz pracy w zespole.
 • Rozwija określone cechy charakteru i osobowości, takie jak: punktualność, rzetelność, odpowiedzialność oraz poczucie własnej wartości, Wyznacza i realizuje cele życiowe, podejmuje odpowiedzialne decyzje zawodowe i osobiste zgodne z normami moralnymi, odważnie prezentuje własny punkt widzenia i jest otwarty na nowe poglądy.
 • Przyjmuje określoną postawę wobec innych ludzi: aktywnie uczestniczy
  w  życiu społecznym i kulturalnym, jest życzliwy, tolerancyjny i odnosi się z kulturą i szacunkiem do innych ludzi, jest taktowny, opanowany i lojalny. Odpowiedzialnie traktuje powierzane mu zadania i ponosi konsekwencje swoich działań.
 • W życiu kieruje się uniwersalnymi wartościami, jest ciekawy świata, dba o kulturę języka ojczystego, jest gotowy do przeciwstawiania się złu, niesprawiedliwości i nałogom. Jest silne zakorzeniony w tradycji regionalnej, ale równocześnie otwarty na kulturę kraju, Europy, świata. W oparciu o demokratyczne zasady uczestniczy w życiu społecznym, politycznym i obywatelskim Po ukończeniu szkoły absolwent nadal szanuje symbole szkoły, swoich wychowawców i nauczycieli, jest pomocny dla innych absolwentów oraz wyraża się z szacunkiem o miejscu i ludziach, którzy pracowali nad jego kształceniem i wychowaniem.

 

Cechy pracownika szkoły:

 • Kompetentny i sumienny w realizacji powierzanych mu zadań,
 • Oddany pracy na rzecz szkoły i uczniów,
 • Otwarty na zmiany w otoczeniu i łatwo nawiązujący kontakt z młodzieżą,
 • Umie współpracować w zespole,
 • Szanuje godność i podmiotowość ucznia, rodzica i współpracownika,
 • Sprawiedliwy i obiektywny w ocenie własnej pracy i pracy innych,
 • Zdyscyplinowany i konsekwentny w postępowaniu,
 • Empatyczny i wspierający innych w rozwiązywaniu problemów,
 • Taktowny, o wysokiej kulturze osobistej i pedagogicznej,
 • Zorganizowany, właściwie planujący pracę własną i pracę uczniów,
 • Wymagający wobec siebie i uczniów,
 • Zmotywowany do samokształcenia oraz doskonalenie swojego warsztatu pracy (rozwój zawodowy),
 • Przestrzegający zasad etyki zawodowej.

 

Społeczność szkolna skupia się wokół dyrektora, który uczy kultury pracy, szacunku dla historii, tradycji i kultury kraju i zjednoczonej Europy w kontekście przemian gospodarczych, społecznych oraz unifikacji kultur.