zs1.lublin.pl
WYSZUKAJ:
About us Die Schule О школе
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
data: 02/09/2018
data: 31/08/2018
data: 28/08/2018
data: 19/06/2018
Szczęśliwy numerek na dziś:
Złe zapytanie : Incorrect integer value: '' for column 'id' at row 1


Kartka z kalendarza


11 grudniaDziś są imieniny: Damazego, Waldemara, Daniela wszystkiego najlepszego!

Prokekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"
ECDL
PRAKTYKI W LONDYNIE
PROGRAM SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
„WF z klasą”
Sport Szkolny Lublin
SPORT SZKOLNY

 

Facebook
Na skróty
skrt1 skrt1 skrt1 skrt1
Certyfikaty
Szkoła przedsiębiorczościPN-EN ISO 9001:2001Lider innowacjiŚpiewająca PolskaJesienny Konkurs Poezji Śpiewanej Stowarzyszenie Przyjaciół GrabskiegoJubileusz 60-leciaTEH - „Złota Szkoła 2015”.Dąb Pamięci
Stowarzyszenie Przyjaciół Grabskiego

POWSTANIE I CELEStowarzyszenie Przyjaciół Grabskiego

Stowarzyszenie powstało w dniu 29 stycznia 2008 r. z inicjatywy kilkunastu osób mocno zaangażowanych w życie Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. Pod uchwałą założycielską złożono ostatecznie 38 podpisów. Stowarzyszenie postawiło sobie za cel:
1) wspieranie Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w jego działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej i wzbogacanie form jego działalności;
2) nawiązywanie i utrzymywanie żywych więzi wśród wychowanków i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego;
3) kultywowanie osiągnięć i tradycji Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego;
4) promowanie dorobku i zasług Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego, jego uczniów, absolwentów, nauczycieli i innych pracowników;
5) promowanie osoby patrona Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego
Władysława Grabskiego;
6) wspieranie uczniów, absolwentów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół
nr 1 im. Władysława Grabskiego;
7) doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli uczących w Zespole Szkół
nr 1 im. Władysława Grabskiego;
8) propagowanie wszechstronnie rozumianej edukacji i wychowania;
9) upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji;
10) działania na rzecz rozwijania świadomości obywatelskiej i promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;
11) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
12) krzewienie świadomości ekonomicznej i idei przedsiębiorczości;
13) krzewienie świadomości ekologicznej;
14) propagowanie i promowanie kultury fizycznej i sportu.

DANE STOWARZYSZENIE

nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół „Grabskiego”
adres: ul. Podwale 11, 20-117 Lublin
KRS 0000304406
REGON 060400419
NIP 946-256-78-52
nr rachunku bankowego: 75 1090 2590 0000 0001 2366 1716

WŁADZE STOWARZYSZENIA
 

Zarząd:

Prezes Wojciech Trybulski
Skarbnik Małgorzata Biernacka
Sekretarz Tomasz A. Winiarczyk
Członek Piotr Choduń


Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca – Maria Mosoń
Członek – Agnieszka Kałakucka
Członek – Andrzej Kimak

Trybunał Stowarzyszenia:
Przewodniczący – Jarosław Włoszek
Arbiter – Bożena Osińska
Arbiter – Małgorzata Sobczuk

ZAPROSZENIE DO CZŁONKOSTWA

Osoby zainteresowane aktywną działalnością w Stowarzyszeniu są mile widziane.
Aby zostać członkiem zwyczajnym trzeba mieć ukończone 18 lat, pełną zdolność do czynności prawnych i nie być pozbawionym praw publicznych.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie złożonej przez kandydata pisemnej deklaracji, którą prosimy o przesłanie na adres pocztowy podany wyżej.

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM

Jednocześnie zapraszamy wszystkich do współdziałania ze Stowarzyszeniem przy realizacji jego celów – tak w działalności bieżącej, jak i przy okazji większych projektów.

DZIAŁALNOŚĆ

W przeciągu minionych lat Stowarzyszenie współorganizowało 60-lecie Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego oraz ogólnopolską konferencję poświęconą Władysławowi Grabskiemu.

Ekologiczna klasa

Od kilku lat Stowarzyszenie realizuje kolejne projekty „Ekologiczna Klasa” finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dla klas biologiczno-chemicznych Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego.

www.wfos.lublin.pl

Na strunach poezji

Od 2010 r. wraz z Zespołem Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego Stowarzyszenie było dwukrotnie współorganizatorem corocznego konkursu poezji śpiewanej „Na strunach poezji”.

Wyśpiewajmy marzenia

Stowarzyszenie zrealizowało projekt dla chóru Amabile działającego przy Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego WYŚPIEWAJMY MARZENIA. Celem projektu było nagranie płyty z koncertem 10 kolęd chóru szkolnego Amabile.
W ramach projektu odbyły się też są dwa zgrupowania chóru w Janowie Lubelskim, udział w konkursach chórów. Sesja nagraniowa kolęd miała miejsce w końcu listopada. Płyty były gotowe w połowie grudnia 2013 r.
Projekt był finansowany przez fundację Banku Zachodniego WBK Bank Ambitnej Młodzieży