zs1.lublin.pl
WYSZUKAJ:
About us Die Schule О школе
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
data: 02/09/2018
data: 31/08/2018
data: 28/08/2018
data: 19/06/2018
Szczęśliwy numerek na dziś:
Złe zapytanie : Incorrect integer value: '' for column 'id' at row 1


Kartka z kalendarza


11 grudniaDziś są imieniny: Damazego, Waldemara, Daniela wszystkiego najlepszego!

Prokekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"
ECDL
PRAKTYKI W LONDYNIE
PROGRAM SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
„WF z klasą”
Sport Szkolny Lublin
SPORT SZKOLNY

 

Facebook
Na skróty
skrt1 skrt1 skrt1 skrt1
Certyfikaty
Szkoła przedsiębiorczościPN-EN ISO 9001:2001Lider innowacjiŚpiewająca PolskaJesienny Konkurs Poezji Śpiewanej Stowarzyszenie Przyjaciół GrabskiegoJubileusz 60-leciaTEH - „Złota Szkoła 2015”.Dąb Pamięci
Projekt

 

Projekt „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”

 


 

Rekrutacja na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”

 

W latach 2017 - 2019 w Zespole Szkół nr 1 im. prof. Władysława Grabskiego w Lublinie w Technikum Ekonomiczno-Handlowym realizowany będzie projekt „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”. Projekt ten jest realizowany przez Gminę Lublin i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Wsparcie w projekcie w postaci zajęć oraz staży otrzymają uczniowie kształcący się w zawodach: technik informatyk, technik elektryk oraz technik organizacji reklamy.

Uczniowie uczący się w w/w zawodach mogą wziąć udział w:

1) dodatkowych zajęciach specjalistycznych, w tym w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, obejmujące m.in. kursy ECDL, AutoCAD, programowanie w C++, grafikę komputerową, grafikę 3D oraz kurs obsługi InDesign;

2) wakacyjnych stażach zawodowych.

 

Udział w projekcie dla uczniów naszej szkoły jest bezpłatny.

 

Regulamin projektu - pdf.

 

Dokumenty uczestnictwa w projekcie dostępne są u koordynatorów lokalnych: pani Agnieszki Kasprzak i pani Grażyny Polakowskiej-Łaszkiewicz

 

Biuro projektu - sala 141

 

 


 

Z radością informujemy, iż w miesiącu lipcu uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodach: technik informatyk i technik organizacji reklamy rozpoczeli staże zawodowe w ramach projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Nr projektu: RPLU.12.04.00-06-0036/16.

 

Realizacja staży zawodowych 48 uczniów naszej szkoły odbywa się w okresie wakacyjnym, tj.: VII – VIII 2017r., a czas trwania stażu wynosi150 godzin.

 

Dodano: Wtorek, 25/07/2017

 


 

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Nr projektu: RPLU.12.04.00-06-0036/16.

Rekrutacja do udziału w stażach zawodowych:

Realizacja staży zawodowych będzie odbywała się w okresie wakacyjnym, tj.: VII – VIII 2017r. czas trwania stażu 150 godzin.

Do udziału w stażach mogą zgłaszać się osoby spełniające następujące kryteria formalne:

  • uczestnik jest uczniem/uczennicą szkoły
  • uczestnik mieszka w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczy się na terenie województwa;
  • uczestnik wyraża dobrowolną chęć udziału w praktykach lub stażach;
  • uczestnik posiada podstawy wiedzy teoretycznej w danym zawodzie;

Podstawą naboru jest złożenie wypełnionych i własnoręcznie podpisanych dokumentów aplikacyjnych:

  • Formularza zgłoszeniowego;
  • Deklaracji uczestnictwa w projekcie;
  • Oświadczeń uczestnika projektu dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz utrwalania i rozpowszechniania wizerunku;
  • Opinia nauczyciela dotycząca posiadania podstaw wiedzy teoretycznej w danym zawodzie pozwalającej na odbycie praktyki lub stażu.

Podstawę naboru stanowi opinia nauczyciela dotycząca posiadania podstaw wiedzy teoretycznej w danym zawodzie pozwalającej na odbycie praktyki lub stażu

Dokumenty aplikacyjne do pobrania w sekretariacie szkoły.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do sekretariatu szkoły- decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż zaplanowano miejsc na praktyki zawodowe lub staże i zajęcia dodatkowe pierwszeństwo będą mieli uczniowie z wyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych. W następnej kolejności będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są:

  • w siedzibie szkół biorących udział w projekcie oraz
  • w Biurze Projektu: Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, pok. nr 12

 


 

Już w maju 2017 roku Gmina Lublin rozpoczyna realizację projektu p.t. ”Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces”. Obecnie jest to największy projekt realizowany w ramach działania 12.4 RPO WL w województwie lubelskim. Wartość projektu  to 12 128 800,41 PLN, zaś kwota dofinansowania 10 915 920,37 PLN. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 września 2019 r., swoim zasięgiem obejmuje 12 szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin w tym Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Lublinie.

W czasie realizacji projektu uczniowie technika informatyka i technika organizacji reklamy  będą odbywali płatne staże wakacyjne, będą mieli szkolenia i warsztaty (programowanie, grafika 3D, InDesign, ECDL, Autocad). Nauczyciele przedmiotów zawodowych będą mieli sfinansowane studia podyplomowe a szkoła zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt.

 

Dodano: Czwartek, 30/03/2017